Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 marca 2023 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej Latkowo-Kornele Gmina Stary Dzierzgoń”.Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 23 marca 2023 - w sprawie zmiany planu finansowegoZarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 23 marca 2023 - zmiana budżetuZarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 marca 2023 - w sprawie powoalania Komisji KonkursowejZarządzenie nr 31/2023 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 marca 2023 - w sprawie HNSZarządzenie nr 35/2023 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 marca 2023 - w sprawie skierowaniaZarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 20 marca 2023 - zmiana budżetu Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 08 marca 2023 - w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Zarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 08 marca 2023 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu Zarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 10 marca 2023 - w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Stary Dzierzgoń za 2022 rok, przedstawienia sprawozdania, o którym mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 10 marca 2023 - w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Stary Dzierzgoń.Zarządzenie nr 18/2023 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 03 marca 2023 - w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany nieruchomościZarządzenie nr 17/2023 Wójta Gminy Satary Dzierzgoń z dnia 03 marca 2023 - w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowejZarządzenie nr 16/2023 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 03 marca 2023 - w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowejZarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 03 marca 2023 - w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowejZarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 16 marca 2023 - w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubochowo, Gmina Stary Dzierzgoń”.Zarządzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 20 marca 2023 - w sprawie przyjęcia regulaminu