Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr III/42/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2023 - zmieniająca uchwałę Nr VIII/68/22 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzierzgoń na 2023 rokUchwała nr III/41/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowyUchwała nr III/40/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Stary DzierzgońUchwała nr III/39/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2023 - zmieniająca uchwałę Nr III/32/18 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stary DzierzgońUchwała nr III/38/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2023 - w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytkówUchwała nr III/37/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2023 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stary Dzierzgoń za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniuUchwała nr III/36/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2023 - w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.Uchwała nr III/35/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2023 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.Uchwała nr III/34/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2023 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu.Uchwała nr III/33/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2023 - w sprawie zmiany Uchwały nr I/3/23 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.Uchwała nr III/32/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2023 - WPFUchwała nr III/31/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2023 rok.