Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr III/29/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary DzierzgońUchwała nr III/28/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary DzierzgońUchwała nr III/27/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary DzierzgońUchwała nr III/26/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu PaństwaUchwała nr III/25/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu PaństwaUchwała nr III/24/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu PaństwaUchwała nr III/23/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary DzierzgońUchwała nr III/22/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2022 - zmieniająca uchwałę Nr II/10/22 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzierzgoń na 2022 rokUchwała nr III/22/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2022 - zmieniająca uchwałę Nr II/10/22 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzierzgoń na 2022 rokUchwała nr III/21/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzierzgoń, w roku szkolnym 2022/2023Uchwała nr III/20/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stary Dzierzgoń za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.Uchwała nr III/19/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Stary Dzierzgoń w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Dolnego Powiśla” w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2021- 2027Uchwała nr III/18/2022 Rada Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 czerwca 2022 - WPFUchwała nr III/16/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2022 rok.Uchwała nr III/15/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu.Uchwała nr III/14/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.Uchwała nr III/13/2022 Rada Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzierzgoń za 2021 rok.Uchwała nr III/12/2022 Rada Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń wotum zaufania za 2021 rok.