Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 10 czerwca 2022 - regulamin monitoringuZarządzenie nr 50/2022 WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 czerwca 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok oraz zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2022.Zarządzenie nr 46/2022 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 15 czerwca 2022 - w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonegoZarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 23 czerwca 2022 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w MyślicachZarządzenie nr 48/2022 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 21 czerwca 2022 - w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”Zarządzenie nr 47/2022 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 20 czerwca 2022 - w sprawie zmiany budżetu Zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 03 czerwca 2022 - w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Myślicach