Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr II/30/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2023 - sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzierzgoniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaUchwała nr II/29/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie przyjęcia projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary DzierzgońUchwała nr II/28/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2023 - zmieniająca Uchwałę Nr I/9/23 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Stary Dzierzgoń do placówek oświatowychUchwała nr II/27/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stary Dzierzgoń za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniuUchwała nr II/26/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umówUchwała nr II/25/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domownikówUchwała nr II/24/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stary Dzierzgoń.Uchwała nr II/23/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Uchwała nr II/22/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie zmiany Uchwały nr I/3/23 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.Uchwała nr II/21/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2023 - WPFUchwała nr II/20/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2023 rok.Uchwała nr II/19/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu.Uchwała nr II/18/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.Uchwała nr II/17/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzierzgoń za 2022 rok.Uchwała nr II/16/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń wotum zaufania za 2022 rok.