Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr VII/60/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2022 - zmieniająca uchwałę Nr IV/38/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dzierzgoń części zadań Gminy Stary Dzierzgoń z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.Uchwała nr VII/59/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Stary DzierzgońUchwała nr VII/58/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy Stary Dzierzgoń do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie.Uchwała nr VII/57/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stary Dzierzgoń – przedłużenie terminu rozpatrzenia.Uchwała nr VII/56/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stary Dzierzgoń.Uchwała nr VII/55/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stary Dzierzgoń.Uchwała nr VII/54/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Stary DzierzgońUchwała nr VII/53/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2022 - zmieniająca uchwałę Nr III/30/18 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzierzgoń.Uchwała nr VII/52/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń do placówek oświatowychUchwała nr VII/51/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022Uchwała nr VII/50/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.Uchwała nr VII/49/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Uchwała nr VII/48/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie uchylenia Uchwały nr II/6/22 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.Uchwała nr VII/47/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2022 - WPFUchwała nr VII/46/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie zmian budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2022 rok.Uchwała nr VI/45/2022 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stary Dzierzgoń – przedłużenie terminu rozpatrzenia.