Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr IV/54/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/59/15 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stary DzierzgońUchwała nr IV/53/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary DzierzgońUchwała nr IV/52/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej na rzecz najemcy stanowiącej własność Gminy Stary DzierzgońUchwała nr IV/51/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.Uchwała nr IV/50/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.Uchwała nr IV/49/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.Uchwała nr IV/48/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.Uchwała nr IV/47/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023Uchwała nr IV/46/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2023 - zmieniająca uchwałę Nr VIII/68/22 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzierzgoń na 2023 rokUchwała nr IV/45/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowychUchwała nr IV/44/2023 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 listopada 2023 - WPFUchwała nr IV/43/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2023 rok