Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr VIII/73/2022 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Dzierzgoń.Uchwała nr VIII/72/2022 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 grudnia 2022 - uchylająca uchwałę Nr III/29/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary DzierzgońUchwała nr VIII/71/2022 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 grudnia 2022 - o zmianie uchwały nr I/4/18 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego pod nazwą „Twórcza Chata”Uchwała nr VIII/70/2022 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stary Dzierzgoń w trybie przetargowymUchwała nr VIII/69/2022 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stary DzierzgońUchwała nr VIII/68/2022 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzierzgoń na 2023 rokUchwała nr VIII/67/2022 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2023 rok.Uchwała nr VIII/66/2022 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 grudnia 2022 - uchylająca WPFUchwała nr VIII/65/2022 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 grudnia 2022 - WPF - zmianaUchwała nr VIII /64/2022 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. Uchwała nr VIII/63/2022 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.Uchwała nr VIII /62/2022 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2023 rok.Uchwała nr VIII/61/2022 Rada Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2023 rok.