Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr V/V/46/21/2021 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 23 grudnia 2021 - wieloletnia prognoza finansowaUchwała nr V/V/59/21/2021 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 23 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę Nr IV/38/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dzierzgoń części zadań Gminy Stary Dzierzgoń z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.Uchwała nr V/V/58/21/2021 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 23 grudnia 2021 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2021 – 2028Uchwała nr V/V/57/21/2021 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 23 grudnia 2021 - w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stary Dzierzgoń na lata 2021-2025Uchwała nr V/V/56/21/2021 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 23 grudnia 2021 - w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Wschodnie Powiśle”Uchwała nr V/V/55/21/2021 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 23 grudnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargowymUchwała nr V/V/54/21/2021 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 23 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzierzgoń na 2022 rokUchwała nr V/V/53/21/2021 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 23 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę Nr V/49/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzierzgoń na 2021 rokUchwała nr V/21/V/52/21/2021 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 23 grudnia 2021 - w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniu sesji i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.Uchwała nr V/21/V/51/21/2021 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 23 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia Przewodniczącemu Rady Gminy Stary Dzierzgoń wysokości miesięcznej diety.Uchwała nr V/21/V/50/21/2021 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 23 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stary DzierzgońUchwała nr V/21/V\49\21/2021 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 23 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzenie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.Uchwała nr V/21/V/48/21/2021 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 23 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021.Uchwała nr V/21/V/47/21/2021 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 23 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2022 rok.Uchwała nr V/21/V/44/21/2021 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 23 grudnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2021 rok.Uchwała nr V/21/V/43/21/2021 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 23 grudnia 2021 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2022 rok.Uchwała nr V/21/V/42/21/2021 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 23 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2022 rok.