menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
Data Redaktor Zmiana
23.09.2021 13:35:28 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zaktualizowany plan postepowań 2021
23.09.2021 13:35:13 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zaktualizowany plan postepowań 2021
23.09.2021 13:33:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu: „Remont budynku mieszkalno – usługowego w Myślicach – Utworzenie mieszkań chronionych”.
22.09.2021 12:53:44 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 107/g274/B/III/21
22.09.2021 12:52:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 107/g274/B/III/21
22.09.2021 12:51:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 107/g274/B/III/21
22.09.2021 12:34:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR III/30/21 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 sierpnia 2021 r.
22.09.2021 10:59:48 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
22.09.2021 10:59:35 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
21.09.2021 08:36:59 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Ogłoszenie
21.09.2021 08:36:34 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Ogłoszenie
21.09.2021 08:36:13 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Ogłoszenie
21.09.2021 08:34:44 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie
21.09.2021 08:33:45 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
17.09.2021 13:57:54 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe - WYCHOWAWCA W PACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO "TWÓRCZA CHATA"
17.09.2021 13:57:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe - WYCHOWAWCA W PACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO "TWÓRCZA CHATA"
17.09.2021 13:57:32 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe - WYCHOWAWCA W PACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO "TWÓRCZA CHATA"
17.09.2021 13:57:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe - WYCHOWAWCA W PACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO "TWÓRCZA CHATA"
17.09.2021 13:56:39 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe - WYCHOWAWCA W PACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO "TWÓRCZA CHATA"
17.09.2021 13:50:54 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr60/21
17.09.2021 13:50:19 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr60/21
15.09.2021 14:01:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15.09.2021 14:01:22 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15.09.2021 14:00:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr59/21
15.09.2021 13:59:44 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr59/21
15.09.2021 13:43:29 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Monasterzysko Wielkie”
15.09.2021 12:14:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Decyzja
15.09.2021 12:14:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Decyzja
15.09.2021 12:14:21 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Decyzja
15.09.2021 12:12:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15.09.2021 12:11:46 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
13.09.2021 13:36:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu ogłasza rekrutację na stanowsko Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego TWÓRCZA CHATA
13.09.2021 13:35:43 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu ogłasza rekrutację na stanowsko Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego TWÓRCZA CHATA
10.09.2021 20:23:37 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zaktualizowany plan postepowań 2021
10.09.2021 20:23:02 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zaktualizowany plan postepowań 2021
10.09.2021 20:19:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Dzierzgoniu:
09.09.2021 08:38:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR III/29/21 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 sierpnia 2021 r.
09.09.2021 08:35:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR III/31/21 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 sierpnia 2021 r.
09.09.2021 08:34:55 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR III/32/21 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 sierpnia 2021 r.
09.09.2021 08:34:37 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR III/33/21 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 sierpnia 2021 r.
09.09.2021 08:34:17 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR III/33/21 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 sierpnia 2021 r.
09.09.2021 08:32:10 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR III/32/21 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 sierpnia 2021 r.
09.09.2021 08:31:35 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR III/31/21 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 sierpnia 2021 r.
09.09.2021 08:30:56 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR III/30/21 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 sierpnia 2021 r.
09.09.2021 08:30:30 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR III/29/21 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 sierpnia 2021 r.
09.09.2021 08:29:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR III/28/21 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 sierpnia 2021 r.
09.09.2021 08:29:07 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR III/28/21 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 sierpnia 2021 r.
08.09.2021 06:39:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr56/21
08.09.2021 06:38:47 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr56/21
08.09.2021 06:38:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr57/21
menu