menu
drukuj

2020-09-09 14:48:17

Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko pracownik socjalny


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Nabó.....pdf 2020-09-09 14:49:02 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 09.09.2020 13:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3946

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-06-22 09:49:29

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 1.jpg 2020-06-22 09:52:41 Kwolek Kamil
załącznik 2.jpg 2020-06-22 09:52:49 Kwolek Kamil
załącznik 3.jpg 2020-06-22 09:53:00 Kwolek Kamil
załącznik infor...n.jpg Informacja o wynikach naboru 2020-07-14 14:10:09 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 22.06.2020 08:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5157

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-06-02 13:22:58

Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko pracownik socjalny


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Nabó...0.pdf 2020-06-02 13:23:36 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 02.06.2020 12:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5349

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-05-14 12:54:26

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik konku...a.pdf 2020-05-14 12:54:49 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 14.05.2020 11:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5632

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-07-23 10:54:20

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Niezapominajka” w Starym Mieście ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w przedszkolu: głównego księgowego


Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe „Niezapominajka” w Starym Mieście
Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu
Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę

Wymagania formalne warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

Do naboru może przystąpić osoba, która:

 • Posiadaobywatelstwopolskie,
 • Posiadapełnązdolnośćdoczynnościprawnychorazkorzystazpełniprawpublicznych,
 • Niebyłakaranazaprzestępstwopopełnioneumyślnieiprzestępstwoprzeciwkomieniu,obrotowigospodarczemu,przeciwkodziałalnościinstytucjipaństwowychorazsamorząduterytorialnego,przeciwkowiarygodnościdokumentówlubprzestępstwokarno-skarbowe,
 • Posiadastanzdrowiapozwalającynazatrudnienienastanowiskuurzędniczym,
 • Posiadadobrąznajomośćksięgowościbudżetowej,
 • Posiadaznajomośćiumiejętnośćkorzystaniazprzepisówzzakresuustawyofinansachpublicznych,ustawyorachunkowości,prawaozamówieniachpublicznych,ustawyopracownikachsamorządowych,przepisówdotyczącychpodatków,ubezpieczeńspołecznychorazprawapracyiUstawyKartaNauczyciela,
 • Posiadabiegłąumiejętnośćobsługikomputera,
 • Wyrażazgodęnaprzetwarzaniedanychosobowychdocelów

Dodatkowe wymagania:

 • Umiejętność obsługi programów: VULKAN – Księgowość Optivum, Płace Optivum, Excel, Home Banking, Płatnik, BESTIA, orazprzekazu
 • Komunikatywność,dyskrecja,umiejętnośćpracywzespole,dobraorganizacjapracy,konsekwencjawrealizowaniuzadań,terminowość,punktualność,wytrwałość,odpornośćna

Wymagania kwalifikacyjne:

Spełnianie jednego z poniższych warunków:

 1. Ukończoneekonomicznejednolitestudiamagisterskie,ekonomicznewyższestudiazawodowe,uzupełniająceekonomicznestudiamagisterskielubekonomicznestudiapodyplomoweiconajmniej3-letniapraktykawksięgowości.
 2. Ukończonaśredniapolicealnalubpomaturalnaszkołaekonomicznaiposiadanieconajmniej6-letniejpraktykiwksięgowości.

 

Zakres podstawowych zadań i obowiązków:

 1. obsługa finansowo – księgowa placówki (prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo – księgowegooraznaliczaniewynagrodzeńwprogramiepłacowymVULKAN),
 2. sporządzanieikontrolarealizacjiplanówdochodówiwydatków,
 3. przestrzeganiedyscyplinyfinansówpublicznych,
 4. rozliczanieskładekZUS,
 5. sporządzaniedeklaracjidoUrzęduSkarbowego,
 6. sporządzanieobowiązującychsprawozdańfinansowych,sprawozdaństatystycznych,analiz,
 7. rozliczanieinadzórnadgospodarkąfinansowązwiązanązżywieniemdzieci,
 8. prowadzeniekorespondencjiwzakresiespraw

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. listmotywacyjny,
 3. kwestionariuszosobowy,
 4. poświadczonąprzezkandydatazazgodnośćzoryginałemkopiędokumentupotwierdzającegowymaganypoziomwykształcenia,
 5. poświadczoneprzezkandydatazazgodnośćzoryginałemkopieinnychdokumentówpotwierdzającychdodatkowekwalifikacje,umiejętnościiosiągnięciazawodowe,
 6. poświadczonąprzezkandydatazazgodnośćzoryginałemkopięświadectwpracy,potwierdzającychwymaganystaż(preferowanewzakładzielubjednostcebudżetowej),
 7. poświadczonąprzezkandydatazazgodnośćzoryginałemkopiędowoduosobistegolubinnegodokumentupotwierdzającegotożsamośćorazpoświadczającegoobywatelstwokandydata,
 8. oświadczenieoniekaralnościzaprzestępstwapopełnioneumyślnieiprzestępstwaprzeciwkomieniu,obrotowigospodarczemu,przeciwkodziałalnościinstytucjipaństwowychorazsamorząduterytorialnego,przeciwkowiarygodnościdokumentówlubprzestępstwakarneskarbowe,
 9. oświadczenie,żekandydatmapełnązdolnośćdoczynnościprawnychorazkorzystazpełniprawpublicznych,
 10. zaświadczenielekarskieobrakuprzeciwwskazańzdrowotnychdowykonywaniapracynaw/wstanowisku
 11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),dlapotrzebniezbędnychdoprzeprowadzeniaprocesunaboru.

 Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Termin:  do 05 sierpnia  2019  roku,
 • Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie osobiście lub listem poleconym z dopiskiem na kopercie słów: Nabór na stanowisko głównego księgowego.
 • Miejsce: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „NIEZAPOMINAJKA” W STARYM MIEŚCIE , STARE MIASTO 73,  82450 STARY DZIERZGOŃ

 

Dodatkowe informacje:

 1. Kontakt z Dyrektorem Przedszkola Samorządowego „Niezapominajka”w Starym Mieście 55 276 10 78.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola  po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń (http://ug.starydzierzgon.samorzady.pl).
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie postępowania
 5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Przedszkola Samorządowego „Niezapominajka” w Starym Mieście oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

 

 

                                                                                                           Dyrektor Przedszkola

 

                                                                                                              mgr Anna Cydejko

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik INFOR...E.doc 2019-08-13 08:43:40 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 23.07.2019 09:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 9529

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-08-02 08:24:36

Nabór na wolne stanowisko pracy


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza konkurs na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 40_18.pdf 2018-08-02 08:25:02 Kwolek Kamil
załącznik Skan_7891.jpg Informacja o liczbie kandydtaów spełaniających wymagania formalne 2018-08-20 14:17:04 Kwolek Kamil
załącznik Skan_7901.jpg Informacja o wynikach naboru 2018-08-27 13:36:02 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 02.08.2018 07:24
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 13009

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-03-14 08:05:45

Nabór


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu ogłasza nabór na stanowisko - Pracownik Socjalny

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogło...S.pdf 2018-03-14 08:09:50 Kwolek Kamil
załącznik Skan_...y.jpg Informacja o liczbie kandydtaów spełaniających wymagania formalne 2018-04-10 14:51:04 Kwolek Kamil
załącznik Skan_516.jpg Informacja o wynikach naboru 2018-04-13 13:26:17 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 14.03.2018 07:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 14665

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-04-18 12:10:04

Konkurs


na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Myślicach

Zarządzenie nr 29/17

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 18.04.2017 11:10
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 17571

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2016-04-19 13:56:06

Konkurs


na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Niezapominajka w Starym Mieście

Zarządzenie Nr 38/16

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 19.04.2016 12:56
Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2016 12:56
Liczba wyświetleń: 21485

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Konkurs 19.04.2016 12:56 Kamil Kwolek
drukuj

2016-04-18 14:50:41

Konkurs


Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Niezapominajka w Starym Mieście

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 38_16.pdf Konkurs 2016-04-18 14:51:21 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 18.04.2016 13:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 21502

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2015-07-06 14:49:30

Nabór na wolne stanowisko pracy


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik nabor.pdf 2015-07-06 14:50:14 Kwolek Kamil
załącznik infor... .jpg Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne 2015-07-28 14:16:28 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 06.07.2015 13:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 25661

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2015-05-07 13:59:09

Nabór na asystenta rodziny


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu ogłasza nabór na asystenta rodziny

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik nabór str 1.pdf 2015-05-07 13:59:33 Kwolek Kamil
załącznik nabór str 2.pdf 2015-05-07 13:59:41 Kwolek Kamil
załącznik Asystent.jpg Wyniki naboru 2015-06-01 07:58:25 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 07.05.2015 12:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 26761

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2015-04-28 14:22:50

Nabór na wolne stanowisko pracy


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminazjum Publicznego im. "Zygmunta Steinborn" w Przezmarku 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 27_15.pdf 2015-04-28 14:23:13 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 28.04.2015 13:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 26880

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2015-04-23 14:24:04

Nabór na wolne stanowisko pracy


konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 23.04.2015 13:24
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 26952

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2014-12-17 15:17:34

Nabór na wolne stanowisko pracy


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogloszenie.pdf 2014-12-18 10:57:34 Kwolek Kamil
załącznik wynikinaboru.doc Wyniki naboru 2015-01-20 14:35:53 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 17.12.2014 14:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 28422

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2014-04-24 13:30:31

Nabór na wolne stanowisko pracy


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora instytucji kultury - Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 27_14.pdf 2014-04-24 13:31:24 Kwolek Kamil
załącznik I N F...A.jpg wyniki naboru 2014-06-24 10:43:45 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 24.04.2014 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2014 12:31
Liczba wyświetleń: 30068

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór na wolne stanowisko pracy 24.04.2014 12:30 Kamil Kwolek
drukuj

2013-04-05 15:01:35

Nabór na wolne stanowisko pracy


Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w przedszkolu: głównego księgowego

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OGŁOSZENIE.doc 2013-04-05 15:04:38 Kwolek Kamil
załącznik Skan_690.jpg informacja o wynikach naboru 2013-05-06 11:18:22 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 05.04.2013 14:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 32627

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2013-01-07 15:06:24

Nabór na wolne stanowisko pracy


ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik oglos...e.pdf 2013-01-07 15:06:40 Kwolek Kamil
załącznik Skan_333.jpg Infromacja o wynikach naboru 2013-01-30 14:58:42 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 07.01.2013 14:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 33349

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2012-10-19 09:20:58

Nabór na wolne stanowisko pracy


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogloszenie.pdf ogloszenie 2012-10-19 09:21:29 Kwolek Kamil
załącznik Skan260.jpg wynik naboru 2012-11-26 09:55:09 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 19.10.2012 08:20
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 33773

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu